Through a hole in the mountain

MT Kurashiki, Japan 2014

 

photos : Keizo Kioku 

courtesy of mt - masking tape